ሓወልቲ ሰማእታት (ስም)


  ምዓላ


  ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት እውን ከምኡ ዝተረኸበሉ
  ሕገ መንግስቲ ፌዴራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንምሕላው ናብ ስሩዕ ሰራዊት ተመዲቦም ብሱል ኣመራርሓን ወተሃደራዊ ዲሲፕሊን ዝወነነ ሰራዊት ናይ ምህናፅ መደብ ተቐቢሎም ኣብ ምፍፃም ዝነበሩን ብሄራውን ሃገራውን ግብኦም ክሳብ 1993 ዓ/ም ዝተዋፅኡ ግና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ስረሖም ዝተሰናቱ ብምልኦም ገድላዊ ቅርሶምን ንዝኸድዎ ኣድማዒ መንገዲ የቐንየልና ኣብ ስርዓትናን ሕገ መንግስትናን ዝመፁ ፈተናታት ንምውጋድ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ከምዝኾኑ ብምትእምማን እዚ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ምስሊ ሓወልቲ ሰማእታት ዝተቐበሉ ወኪል ሌተናል ጀኔራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ እዮም ዝተረኸበሉ
  እቲ ቴሌቶን አብታ ታሪኻዊት ዝኾነት ኣብ ፅባሕ መዓልቲ ሰማእታታ 16 ሰነ 2011ዓ/ም አ ብ ሓወልቲ ሰማእታት ከም ዝካየድ ኣሳናዳኢት ኮሚቴ ማሕበረሰብ ንግድን ሰብ ሃፍትን ከተማ መቐለ ኣባላት እታ ኮሚቴ ዝኾኑ መ/ር አሰፋ ገ/ሰላሰ፣ አይተ አሸናፊ ሃይሉን መንእሰይ ፍፁም አስገዶምን ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ዝተረኸበሉ
  ጉጅለ ልኡኽ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ 500 መናእሰይ ሒዙ ናብ መቐለ ዝኸደ መበል 44 ዓመት ፅምብል በዓል 11 ለካቲት ንምኽባር ከምዝኾነ ኣብቲ ዝተዳለወ መድረኽ ዝተሓበረ እንትኾን እቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኣብ መቐለ እንትበፅሑ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገበረሎም እንትኸውን ናብ ሓወልቲ ሰማእታት ብምኻድ ሕቑፊ ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለው ዝተረኸበሉ
  ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ካብ መላእ ትግራይን ካልእ ከባብን ዕድመ ዝተገበረሎም ተጋሩ ዝተረኸብሉ ብኣተሓባባራይነት ማሕበረሰብ ንግድን መፍረይትን ትግራይ ዝተዳለወ ፈላማይ መድረኽ ሽልማትን ኣፍልጦን ተጋሩ ኣብ ከተማ መቐለ፣ ቑፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት ተሳሊጡ ዝተረኸበሉ
  ካብዚ ዝብገስ እቲ ማእኸል መዘክር ፅንዓትን ጅግንነትን ህዝብና ዝኾነ ሓወልቲ ሰማእታት እውን ካብቲ ዝተቐመጠሉ ዕማም ንላዕሊ ተሸኪሙ ይዳኸም ብምህላዉ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፀት ምስተጠቓለለ ቀፃሊ ከም ሓደ ሓጋዚ ኮይኑ ከገልግል ተባሂሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ