ሚዛን (ስም)


  ምዓላ


  ካልእ ትሕዝቶ መደብ ቂሐ-ጽልሚ፡ ንከያኒ ሚዛን ተስፋይ ዘተኣናገደ`ዩ ዝተረኸበሉ
  "ሚዛን ሓይሊ ፌደራል'ኳ ይቕየር እንተሃለወ፡ ሙሉእ ግና ኣይኮነን ዝተረኸበሉ
  ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ባዕሎም ንባዕሎም ብኔትወርክ ተፀሚዶም ዮም ነይሮም:: ዝተረኸበሉ
  ነታ ሓንቲ ኣጽኒሕኩም፡ ነተን ክልተ ፈላሊኹም ኣብ ክልቲኡ ገፅ'ቲ ሚዛን ኣቕምጡወን ዝተረኸበሉ
  ሕገ መንግስታዊ ስርዓተ ቁጽጽርን ሚዛንን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተረኸበሉ
  ሚዛን ንግዲ ኣታዊን ሰደድን ኢትዮዽያ ኣዝዩ ኣፈላላይ ኣለዎ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ