ሰቐላ (ስም)


  ምዓላ


  መቐለ ህድሞን ሰቐላን እንተላ እየ ረኺባ ይብሉ ዝተረኸበሉ
  ሊን ባራዛ፡ ንሓፍታ ናብ መነሃርያ ክተብፅሕ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን፡ ተሓጋገዝቲ እተን 'ማታቱ' ኣብዚ ተሰቐላ ናብዚ..ናብዙ እናበሉ ንክልቲአን ናብ ውሽጢ መኪና ንክኣትዋ ከገድድወን ጀመሩ ዝተረኸበሉ
  እቶም ስደተኛታት ባንዴራ ፓናማ ኣብ ዝተሰቐላ 'ኒቪን' ዝተበሃለት መርከብ፡ 29 ጥቅምት'ዮም ተሳፊሮም ዝተረኸበሉ
  ኣብ ትግራይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ፡ ወረዳ ታሕታ ቆራሮ፡ ጣብያ ሰቐላ-ቆየፃ እየ ተወሊደን ዓብየን ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ