ሸቀጠ (ግስ ወደሰ)

   1. ንግዲ ሸቀጣሸቀጥ ሰርሐ

   ተመሳሰልቲ : ['ነገደ']
   2. ተበሊፁ ተጠቐመ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሰን (ንሳተን)
  ይሸቅጣ ይሸቅጣኒ ይሸቅጣና ይሸቅጣኻ ይሸቅጣኺ ይሸቅጣኹም ይሸቅጣኽን ይሸቅጠኦ ይሸቅጣኣ ይሸቅጠኦም ይሸቅጠአን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ