ሸተተ (ግስ ወደሰ)

   1. ጨንኡ ኣብ ዝዀነ ኣካል በፂሑ ተጫነወ
   2. ሕማቕ ዝጭንኡ ኰነ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሕና
  ንሸትት - - ንሸትተካ ንሸትተኪ ንሸትተኩም ንሸትተክን ንሸትቶ ንሸትታ ንሸትቶም ንሸትተን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ