ሽወቝምወጠ (ግስ )

   1. ብ ቐጢን በትሪ፥ ፃውና ወይ ሽመል ከም ዝይሽብር ገይሩ ወቕዐ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኺ
  ትሽውቝምውጢ ትሽውቝምውጥኒ ትሽውቝምውጥና - - - - ትሽውቝምውጥዮ ትሽውቝምውጥያ ትሽውቝምውጥዮም ትሽውቝምውጥየን
  ንሱ
  ይሽውቝምውጥ ይሽውቝምውጠኒ ይሽውቝምውጠና ይሽውቝምውጠካ ይሽውቝምውጠኪ ይሽውቝምውጠኩም ይሽውቝምውጠክን ይሽውቝምውጦ ይሽውቝምውጣ ይሽውቝምውጦም ይሽውቝምውጠን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ