ከልቢ (ስም)


  ምዓላ


  ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎት ታክሲ እናሃበ ዝመሓደር ሓደ ሰብ ከም ዝሓበሮ፡ ነቲ ከልቢ ሰባት ክረድእዎ ኣብ ዝፍትኑ ሃዲሙ ይኸይድ ዝተረኸበሉ
  ካብቶም መልእኽትታቱ "ስድራኹም ኣብ ክንዲ መፃወቲ ባምቡላ ወይ ከልቢ ንዓኹም ወሊዶም፡ ዝእውድኹም የብሎምን ዝተረኸበሉ
  ሽዑ ኣመል ናይዛ ከልቢ ዝፈልጥ ሚኒስትር ይልማ ዝገብሮ እንትጨንቆ “ኣቲ ኸልቢ ግደፊ ሰብ ዘይሓሰቦ ኣይተሕስቢ” በላ ይበሃል ዝተረኸበሉ
  ነፃ ግዜ ዕረፍቲ ኮነ ናብ ስራሕ ከልቢ ሒዝካ ምምፃእ ኣብ ገዛን ስራሕን ኣብ ዝፈጥሮ ህይወት ምዝባዕ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ዝተረኸበሉ
  ቅድሚ ሕዚ'ውን ካልእ ከልቢ፡ ዋንኡ ካብ ስራሕ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ፡ ናብ ጣብያ ባቡር ከይዱ ይፅበዮ ነይሩ ዝተረኸበሉ
  እዙይ ከዓ እቲ  ከልቢ ናብ ትፋኡ ተመለሰ ከምኡ ኸዓ  ሓሰማ ተሓጺባ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት ዝብል ምስላ ሓቂ ኣብኣቶም በጽሐ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ