ወደሰ (ግስ)


  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሰን (ንሳተን)
  ይውድሳ ይውድሳኒ ይውድሳና ይውድሳኻ ይውድሳኺ ይውድሳኹም ይውድሳኽን ይውድሰኦ ይውድሳኣ ይውድሰኦም ይውድሰአን

  ምዓላ


  ካልኦት ግን ብሒቶም ብውልቂ ኣብ ዝህብዎ ርእይቶ፡ እቲ ራኣይተኛ [ቪዢነሪ] መድሓኒ ሱዕዲ ተባሂሉ ዝተወደሰ ወዲ 33 ዓመት ወራስ ዓራት ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ቀይዲ-በተኽ ይኸውን ከምዘሎ ይዛረቡ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ