ድኳ (ስም)


  ምዓላ


  "አቦይ ከምቶም ብዙሓት ሳይፕረሳዉያን፣ ካብ ሳይፕረስ መጺኡ፡ ንእሽቶ ናይ ዓሳን ድንሽን ድኳንን ካፈን ከፊቱ ዝተረኸበሉ
  ኣብ እግሪ እቲ ዝነብሩሉ በዓል ሰለስተ ደብሪ ህንፃ ክልተ ድኳናት የመሓድሩ ነይሮም ዝተረኸበሉ
  ረኺብካ ደጊምካ ምስኣን ኣዝዩ ከቢድኳ እንተኾነ፡ ካብዚ ናብኡ ክኸይድ ከለኹ ምንም ኣይነበረንን ዝተረኸበሉ
  ኣብ ጎደና ዮንጅ ናይ ቪድዮ ድኳን ዝውንን ሬዛ ሃሸሚ ኣብ ስግር ናይቲ ጎደና ኣውያት ከምዝሰምዐ ንቢቢሲ ሓቢሩ ዝተረኸበሉ
  ኣቡጃ ኣብ ዚርከብ ዓቢ ድኳን ሓደ ሰራሕተኛ ሰሞሊና (ዓይነት ፊኖ ሓርጭ) ኣብ መጋዓዓዚት ዓረብያ ይድርድር ዝተረኸበሉ
  መራሕቲ ስድራታት ካብ መሸጢ ስጋ ድኳን ሓላል ንመፍጠሪ ዝኸውን መግቢ ይዕድጉ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ