ሰልለሰ (ግስ ወድደሰ)

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣሰልለሰ፥ ኣስሰላለሰ፥ ኣስሰለላለሰ፥ ሰላለሰ፥ ተሰልለሰ፥ ተሰላለሰ፥ ተሰለላለሰ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትስልልስ ትስልልሰንኒ ትስልልሰንና ትስልልሰክካ ትስልልሰክኪ ትስልልሰክኩም ትስልልሰክክን ትስልልሶ ትስልልሳ ትስልልሶም ትስልልሰን
  ንስስኺ
  ትስልልሲ ትስልልስንኒ ትስልልስንና - - - - ትስልልስይዮ ትስልልስይያ ትስልልስይዮም ትስልልስይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መስሳለሲ፥ መስሰላልስቲ፥ ኣስሳላሲት፥ ምስስልላስ፥ ሰላላሲት፥ ሰላለስቲ፥ ምስስስልልላስ፥ ተሰላላሲት፥ ስሉሳት፥ ስልሉሳት፥ ስልላስ፥ መሰላለስታት፥ መሳለሲ፥ መተሰልለስታት፥ ስልሉስ፥ መስሳልስቲ፥ መተሰልለሲ፥ ስሉስ፥ ምስስላስ፥ ተሰላለስቲ፥ ኣስሰላላሲ፥ ምስስስልላስ፥ ምስላስ፥ ተሳለስቲ፥ መስሰላለሲ፥ ምስልላስ፥ ኣስሰላለስቲ፥ ስላሳት፥ ስላስ፥ መስሰላለሲት፥ መሰልለስታት፥ ስልላሳት፥ መስሳለሲት፥ ስልስቲ፥ መሰልለሲ፥ ተሰለላላሲት፥ መሳልስቲ፥ መተሰልለሲት፥ ኣሰልላሲ፥ ኣስሳለስቲ፥ መስሰላለስታት፥ መሰላለሲ፥ ተሰለላላሲ፥ መስሳለስታት፥ ኣሰልለስቲ፥ ተሳላሲ፥ መሰላለሲት፥ ተሰለላለስቲ፥ መተሰልልስቲ፥ መሳለስታት፥ ኣስሰላላሲት፥ መሳለሲት፥ መሰላልስቲ፥ ሰልላሲ፥ ሰልላሲት፥ ኣሰልላሲት፥ ተሳላሲት፥ ተሰላላሲ፥ ሰልለስቲ፥ ስልልስቲ፥ ሰላላሲ፥ ምትስልላስ፥ ኣስሳላሲ፥ መሰልለሲት