ግሰሳ ግስ

ኣብ እቱ ዝይስዕብ መእተዊ፥ ግስ ኣእትዉ። ድሕሪኡ "ኢንተር" ጠውቑ። እቱ ፕሮግራም ዝተፈላለዩ ግሰታታት እቱ ዘእተውኩምዎ ግስ ክይዝርዝረልኩም እዩ።ግሰሳ ግሳት ትግርኛ

ግሳት ትግርኛ መልክዖም ብ ምቕያር ጊዜ፥ ፆታ፥ ብዓል ቤት፥ ተሰሓቢ ወ ካልኣት ነገራት ይኣርእዩ። ስለ ዚ ድማ ሓደ ግስ ትግርኛ ኣዝዮም ብዙሓት መልክዓት ይህልዉዎ። እዞም ኣእላፍ መልክዓት ሓደ ግስ ዝተፈላለዩ ኣምራት ል ምግላጽ ይኣኽእሉ። ብ ካልእ ወገን ድማ እቱ ቋንቋ ል ኮምዩተራዊ ግበጣ፥ ስራሕቲ መዝገበ ቃላት ወዘተ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሩዎ። ምሳሌ ግስ በልዐ 11000 ዝይኸውኑ መልክዓት ይህልዉዎ። እዞም 11000 መልክዓት “በልዐ” ኣብ ሓደ መዝገበ ቃላት ከመይ ክይሰፍሩ ይግባእ? ኵሎም ምስፋር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ እቱ ቋንቋ 10000 ግሳት እንተ ሃልዮሙዎ፥ 10000 X 11000 = 110,000,000 ግሳት ኣብ መዝገበ ቃላት ክንኣስፍር እይና ማለት እዩ። እዚ ኢይኣዋፅእን። ካልኣት ኣስማት ወ ቅፅላት ምስ ዝንውስኽ እቱ ቍፅሪ ቃላት ኣዝዩ ይውስኽ።

ካልእ መማረጺ ስርወ ግስ (ኣብነት በልዐ) ጥራሕ ብ ምምዝጋብ፥ እቶም ካልኦት መልክዓት (በልዐት፥ እናበልዐ፥ ወዘተ) ብ ሕጊ ስዋስዋው ክፍብረኹ ምግባር እዩ። ብ ተገልብጦ ድማ፥ ካብ እቶም ዝተፈላለዩ መልክዓት ግስ ናብ እቱ ስርወ ግስ ምምላስ ምኽኣል ማለት እዩ። ምሳሌ እናበልዐት ናብ በልዐ። እዚ ል ምፅሓፍ ኣዝዮም ብዙሓት ሕግታት ይሓትት። ብ ተወሳኺ ድማ እቶም ሕግታት ንፁራት፥ ካብ ግስ ናብ ግስ ዘኢይፈላለዩ (ብ መጠኑ) ክይኸውኑ ይግባእ።

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላትን፥ ምስላታትን ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ