ሸምጠጠ (ግስ )

   1. ኣቝፅልዪ ብ ኣፃብዕቱ ገይሩ ብ ሓደ ጊዜ ኣራጊፉ ወሰደ
   2. ኣሽሙር ተዛረበ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኽን (ንስኻትክን)
  ትሽምጥጣ ትሽምጥጣኒ ትሽምጥጣና - - - - ትሽምጥጠኦ ትሽምጥጣኣ ትሽምጥጠኦም ትሽምጥጠአን
  ኣነ
  እሽምጥጥ - - እሽምጥጠካ እሽምጥጠኪ እሽምጥጠኩም እሽምጥጠክን እሽምጥጦ እሽምጥጣ እሽምጥጦም እሽምጥጠን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ