ሸርመመ (ግስ )

   1. ካብ ሓደ ጫፍ ቈሪሱ ወሰደ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኹም (ንስኻትኩም)
  ትሽርምሙ ትሽርምሙኒ ትሽርምሙና - - - - ትሽርምሙዎ ትሽርምሙዋ ትሽርምሙዎም ትሽርምሙወን

  ምዓላ


  ብኻልእ ወገን፡ እቲ ሐዚ ዘሎ ፌደራል ስርዓት እንትህነጽ ዝተቖረሰን ዝተሸርመመን ግዝኣታውን ህዝባውን ሓድነት ትግራይ ንምምላስ ከም ዝቃለስ ሓቢሩ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ