ሸርመጠ (ግስ )

   1. ካብ ሓደ ነገር (ብፍላይ ካብ እንጀራ) ብሓደ ገፁ ንኡሽተይ ቁርስ ኣቢሉ ወሰደ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሶም (ንሳቶም)
  ይሽርምጡ ይሽርምጡኒ ይሽርምጡና ይሽርምጡኻ ይሽርምጡኺ ይሽርምጡኹም ይሽርምጡኽን ይሽርምጡዎ ይሽርምጡዋ ይሽርምጡዎም ይሽርምጡወን
  ንሱ
  ይሽርምጥ ይሽርምጠኒ ይሽርምጠና ይሽርምጠካ ይሽርምጠኪ ይሽርምጠኩም ይሽርምጠክን ይሽርምጦ ይሽርምጣ ይሽርምጦም ይሽርምጠን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ