ሸርሸረ (ግስ )

   1. (ብ ፍላይ ውሕጅ) ሓመድ ወይ መሰል ነገር ጓሕጒሑ ወሰደ
   2. ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ እምነት ጥርጣረ ብ ምትእትታው ቀስ ብቐስ ኣፍረሰ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኻ
  ትሽርሽር ትሽርሽረኒ ትሽርሽረና - - - - ትሽርሽሮ ትሽርሽራ ትሽርሽሮም ትሽርሽረን

  ምዓላ


  ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እቲ ንቡርን ክቡርን ባህልና እናተሸርሸረ ብምኻዱ ኩሉ ነገር መዕለቢ ዝወሃቦ ኣብ ቤት ፍርዲ ይኾን ኣሎ ዝተረኸበሉ
  ብስሩ እውን ህዝቢ ኣብ መንግስትን ውድብን ዝነበሮ እምነት እናቐነሰን እናተሸርሸረን ይኸይድ ዝተረኸበሉ
  ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዘሎ ዕግበት ህዝቢ ግን እናተሸርሸረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝተረኸበሉ
  ኣብ ከይዲ ወፍሪ ግን እናተሸርሸረ መፂኡ ዝተረኸበሉ
  ሓደ ዓመት ሕልፈት ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ሪኢቶ ዝሃቡ ኢትዮዽያውያን፣ቀ/ሚ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን ዘሕለፉዎ ሓደ ዓመት፣ስልጣን ቀ/ሚ ዝተሸርሸረሉን ኣብ ዕዮ ሹመትን ምውራድን ዝተፀመዱላ ዓመት ከምዝነበረት ክጠቅሱ ከለው፣ካልኦት ድማ፣ ኣቶ ሃይለማርያም፣እታ ሃገር ንዝጀመረቶም መደባት ልምዓት ይፍፅሙ ዘለው መራሒ ምኳኖም ዘረጋገፁላ ዓመት‘ያ ኢሎም ዝተረኸበሉ
  ብርግፅ እቲ ሃገራዊ ደብረኽረኽን፣ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ተደሚሩ፣ ዓዲ ኣብ ቀራና መንገዲ ብምእታዋ ምኽንያት፣ ተግባርን ኣረኣእያን ኢህወዴግ እናተሸርሸረ ምስምምፅኡ ተኣሳሲሩ ነዚ ስዒቡ ስራሕቲ ልምዓትን ኣጠቓላሊ ፕሮጀክትታትን ብብርኪ ሃገር ፀልይዎ እዩ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ