ሸርበጠ (ግስ )

   1. ብ ፍጥነት ኣዕርዩን ቀደደ (ብ ፍላይ ከም ጨርቂ ወይ መስል ነገር)

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሕና
  ንሽርብጥ - - ንሽርብጠካ ንሽርብጠኪ ንሽርብጠኩም ንሽርብጠክን ንሽርብጦ ንሽርብጣ ንሽርብጦም ንሽርብጠን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ