ሸብለለ (ግስ )

   1. ሕሩጭን ማይን ሓዊሱ ብዅዕ ኣዳለወ
   2. ኣድጊ ብ ዛዕባ ምስጣም ወይ ምፅናዕ ፅዕነት እንተ ኢተገደሰ ፅዓነ
   3. ጨጒሪቀልጢፉ ቈነነ
   4. ዕንፀይቲ ወይ ቃንጫ መሰል ነገር ጠመረ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሕና
  ንሽብልል - - ንሽብልለካ ንሽብልለኪ ንሽብልለኩም ንሽብልለክን ንሽብልሎ ንሽብልላ ንሽብልሎም ንሽብልለን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ