ሸብሸበ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦ ኣሸብሸበ፥ ኣሸባሸበ፥ ኣሸበሻሸበ፥ ሸበሻሸበ፥ ተሸብሸበ፥ ተሸባሸበ፥ ተሸበሻሸበ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኹም (ንስኻትኩም)
  ትሽብሽቡ ትሽብሽቡኒ ትሽብሽቡና - - - - ትሽብሽቡዎ ትሽብሽቡዋ ትሽብሽቡዎም ትሽብሽቡወን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ሸብሸብቲ፥ ኣሸበሻሸብቲ፥ ሸበሻሻቢት፥ ሽብሹባት፥ ሸበሻሻቢ፥ ኣሸባሸብቲ፥ ሽብሻብ፥ ተሸባሻቢት፥ ተሸባሸብቲ፥ ሽብሹብ፥ ተሸብሻቢ፥ መሸበሻሸብታት፥ ኣሸብሻቢ፥ መሸበሻሸቢ፥ ተሸብሻቢት፥ መሸባሸብታት፥ መሸብሸቢ፥ መሸብሸቢት፥ መሸበሻሸቢት፥ መሸብሸብታት፥ ተሸበሻሻቢት፥ ሽብሽብቲ፥ ኣሸብሸብቲ፥ ሸባሻቢ፥ ሽብሽብ፥ ተሸበሻሸብቲ፥ መሸባሸቢ፥ ኣሸበሻሻቢ፥ መሸበሻሽብቲ፥ ተሸባሻቢ፥ ምሽብሽሻብ፥ ሸበሻሸብቲ፥ ተሸብሸብቲ፥ ምሽብሻብ፥ ኣሸበሻሻቢት፥ ኣሸብሻቢት፥ ሸባሻቢት፥ ተሸበሻሻቢ፥ ኣሸባሻቢ፥ ሽብሻባት፥ ሸባሸብቲ፥ ሸብሻቢ፥ ኣሸባሻቢት፥ መሸባሸቢት፥ ሸብሻቢት፥ መሸባሽብቲ

  ምዓላ


  ዕድመይ ድፍእ ስለዘበልኩ፡ ዋላ እኳ ቆርበተይ እንተተሸብሸበ፡ ኣብዚ ዕድመይ እዚ ልሙድ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ ነይረ ዝተረኸበሉ
  ፀጉረይ ኩሉ ግዘ ይምሸጥ፣ ኣብ ሰብነተይ ዝነበረ ምልክት ዕድመ ምድፋእ ማለት እውን ነቲ ዝተሸብሸበ ቆርበተይ ዘዐሪ ነገራት እውን ክጥቀም ጀሚረ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት