ሸብሸበ (ግስ )

   1. ሽብሽብ ዘለዎ ገይሩ (ለባ) ሰፈየ፥ ሽብሽብ ኣውፅአ
   2. ሽብሽቦ ዝይብሃል ሳዕስዒት ኣቕይሽቲ ሳዕስዕ

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ኣነ
  እሽብሽብ - - እሽብሽበካ እሽብሽበኪ እሽብሽበኩም እሽብሽበክን እሽብሽቦ እሽብሽባ እሽብሽቦም እሽብሽበን
  ንሕና
  ንሽብሽብ - - ንሽብሽበካ ንሽብሽበኪ ንሽብሽበኩም ንሽብሽበክን ንሽብሽቦ ንሽብሽባ ንሽብሽቦም ንሽብሽበን

  ምዓላ


  ፀጉረይ ኩሉ ግዘ ይምሸጥ፣ ኣብ ሰብነተይ ዝነበረ ምልክት ዕድመ ምድፋእ ማለት እውን ነቲ ዝተሸብሸበ ቆርበተይ ዘዐሪ ነገራት እውን ክጥቀም ጀሚረ ዝተረኸበሉ
  ዕድመይ ድፍእ ስለዘበልኩ፡ ዋላ እኳ ቆርበተይ እንተተሸብሸበ፡ ኣብዚ ዕድመይ እዚ ልሙድ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ ነይረ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ