ሸንሸነ (ግስ )

   1. መሬት መቓቒሉ ዓደለ
   2. በብ መደቡ ከፋፈለ
   3.

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኹም (ንስኻትኩም)
  ትሽንሽኑ ትሽንሽኑኒ ትሽንሽኑና - - - - ትሽንሽኑዎ ትሽንሽኑዋ ትሽንሽኑዎም ትሽንሽኑወን
  ንስኻ
  ትሽንሽን ትሽንሽነኒ ትሽንሽነና - - - - ትሽንሽኖ ትሽንሽና ትሽንሽኖም ትሽንሽነን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ