ሸንቀቐ (ግስ )

   1. ብ ሓደ ገፁ ከም ዝይስሓብ ተገይሩ ብ ዝተለቈመ ገመድ ገይሩ ስሒቡ ኣስጠመ
   2. ሻርኔላ ዓፀወ
   3. ኣስጠመ (ብ ፍላይ ኣብ ስረ ጥብቆ ከም ቍልፊ ኰይኑ ዝየገልግል መሸንቀቕ ዝይብሃል ገመድ )

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኺ
  ትሽንቅቒ ትሽንቅቕኒ ትሽንቅቕና - - - - ትሽንቅቕዮ ትሽንቅቕያ ትሽንቅቕዮም ትሽንቅቕየን

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ