ሽምብራ (ስም)


  ምዓላ


  ይኹን እምበር ክሳብ ናብ ቆፎ ሓረስታይ ዝኣቱ ካብ ዝናብ ፀያቒቶ ወይ ድማ እዋኑ ካብ ዘይሓለወ ዝናብን ባልዕን ንምክልኻል ሓረስታይ ዝራእቱ ቐልጢፉ ኣልዒሉ ኣብ ቐውዒ ክዝርኡ ብዝኽእሉ ዝራእቲ ሽምብራ፣ ሳዕሰዓ ክዘርእን ብቐንዱ ድማ ናብ ልምዓት መስኖ ንምስግጋር እኹል ምድላው ንኽገብር “ዝናብ ፀያቒቶ” ድማ ኣብ ዝራእቲ ዘብፀሖ ጉድኣት ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ፀጋ እውን ሪኡ ናብ ልምዓት መስኖ ቐልጢፉ ብምእታው መፍረያይነቱ ንምስሳን ፃዕሩ ከሐይል ይግባእ ዝተረኸበሉ
  ካብዚ ተሓራሲ መሬት ከም ዕፉን፣ ስርናይ፣ ስገም፣ ዳጉሻ፣ ብርስንን ሽምብራን ዝበሉ ኣዝርእቲ ብበዝሒ ከምዝዝርኡ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ልምዓት ገፀርን እታ ወረዳ ዝተረኸበ መረዳእታ የመላኽት ዝተረኸበሉ
  ፀብሒ ሽሮ እቲ ሑሩጩ ብዙሕ ግዜ ካብ ሽምብራን ዓተርን ምድላውን ምቅማምን ጀሚሩ ክሳዕ ምብሳሉ ንውሕ ዝበለ ከይዲ ዘድልዮ እንትኸውን፥ ውሕልና 'ውን ይሓትት እዩ ዝተረኸበሉ
  እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብዚ ዓመት ድማ በቲ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ሽምብራን ዳጉሻን ዝበሃሉ ዓሌት ዝራእቲ ናብ ምርምር ኣተኣታትዮም ኣለዉ ዝተረኸበሉ
  ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብኣቶም ሽዱሽተ ዓሌት ዓልቋይ፣ ሹድሽተ ዓሌት ሽምብራ ዝኣመሰሉ ዝርከብዎም 70 ዓሌት ኣእኻል ናብ ሓረስቶት ኣብፂሑ ኣሎ ዝተረኸበሉ
  መነባብርኦም ብሕርሻ ዝመርሑ እንትኾኑ ኣብ እዋን ክረምቲ ከም ዝራእቲ ጣፍ ኣብ እዋን ሓጋይ ድማ ከም ጥቕሉል ሓምሊ፣ ኮሚደረ፣ ሽጉርትን ሽምብራን ይዘርኡ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ