ሽየመ (ግስ )

   1. ሽይመት ውሃበ፥

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሶም (ንሳቶም)
  ይሸይሙ ይሸይሙኒ ይሸይሙና ይሸይሙኻ ይሸይሙኺ ይሸይሙኹም ይሸይሙኽን ይሸይሙዎ ይሸይሙዋ ይሸይሙዎም ይሸይሙወን
  ንስኻ
  ትሸይም ትሸይመኒ ትሸይመና - - - - ትሸይሞ ትሸይማ ትሸይሞም ትሸይመን

  ሽየመ (ግስ ሽየጠ)

   1. ሽይመት፥ ወይ ስልጣን ውሃበ፥

  ግሰሳ

  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሶም (ንሳቶም)
  ይሸይሙ ይሸይሙኒ ይሸይሙና ይሸይሙኻ ይሸይሙኺ ይሸይሙኹም ይሸይሙኽን ይሸይሙዎ ይሸይሙዋ ይሸይሙዎም ይሸይሙወን
  ንስኻ
  ትሸይም ትሸይመኒ ትሸይመና - - - - ትሸይሞ ትሸይማ ትሸይሞም ትሸይመን

  ምዓላ


  እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንሳልሳይ ግዘ ሹመትን ምሽግሻግን ሚኒስትራት ዘካየደ እንትኾን፡ ብፍላይ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ድሕሪ 6ተ ወርሒ ካልእ ሰብ ስለዝተሸመ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዲፕሎማሲያዊ ክእለትን ድሕረ ባይታን ዘይብሉ ሰብ ክሽየመሉ ምኽኣሉ፡ የዘራርብ ኣሎ ዝተረኸበሉ
  ኣባላት ባይቶ እንግሊዝ ሚንስተር ጥምየት ክሽየመሎም ሓቲቶም ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላት ወ ምስላታት ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ