ቈምመለ (ግስ ወድደሰ)

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣቘምመለ፥ ኣቍቈማመለ፥ ኣቍቈመማመለ፥ ቈማመለ፥ ተቘምመለ፥ ተቘማመለ፥ ተቘመማመለ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትቝምምል ትቝምምለንኒ ትቝምምለንና ትቝምምለክካ ትቝምምለክኪ ትቝምምለክኩም ትቝምምለክክን ትቝምምሎ ትቝምምላ ትቝምምሎም ትቝምምለን
  ንስስኺ
  ትቝምምሊ ትቝምምልንኒ ትቝምምልንና - - - - ትቝምምልይዮ ትቝምምልይያ ትቝምምልይዮም ትቝምምልይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ቍምምልቲ፥ ቍምልቲ፥ ምቝምማል፥ ተቛማሊት፥ ቈማመልቲ፥ ኣቍቋመልቲ፥ መቍቛመሊት፥ መቋመሊ፥ ቍሙል፥ ተቘመማማሊ፥ መተቘምመልታት፥ መቋመሊት፥ መተቘምምልቲ፥ ምቝቝቝምማል፥ መቍቛመሊ፥ ቈማማሊት፥ ቈማማሊ፥ ተቘመማመልቲ፥ መቘማምልቲ፥ ቍምማላት፥ መቘምመሊ፥ ተቘማማሊ፥ ቈምማሊ፥ መቝቈማመሊ፥ ቍማላት፥ ተቘማማሊት፥ መቝቛምልቲ፥ መቈማመልታት፥ ምትቝምማል፥ ቍሙላት፥ ኣቘምማሊት፥ ኣቍቈማመልቲ፥ ቈምማሊት፥ መቋመልታት፥ ተቛማሊ፥ ኣቍቋማሊ፥ ቈምመልቲ፥ መቘምመሊት፥ ቍምሙላት፥ መተቘምመሊ፥ መተቘምመሊት፥ ምቍቍምማል፥ ኣቍቈማማሊ፥ መቈማመሊት፥ መቘምመልታት፥ ኣቍቋማሊት፥ መቝቈማመሊት፥ መቝቘማምልቲ፥ ቍማል፥ ቍምሙል፥ መቈማመሊ፥ ተቘማመልቲ፥ ተቛመልቲ፥ ምቝቝቝምምማል፥ ተቘመማማሊት፥ ቍምማል፥ መቍቛመልታት፥ ምቝማል፥ ምቍቍማል፥ ኣቘምማሊ፥ መቛምልቲ፥ ኣቍቈማማሊት፥ መቝቈማመልታት፥ ኣቘምመልቲ