ቐፀለ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦ ኣቕፀለ፥ ኣቓፀለ፥ ኣቐፃፀለ፥ ቐፃፀለ፥ ተቐፀለ፥ ተቓፀለ፥ ተቐፃፀለ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ኣነ
  እቐፅል - - እቐፅለካ እቐፅለኪ እቐፅለኩም እቐፅለክን እቐፅሎ እቐፅላ እቐፅሎም እቐፅለን
  ንስኽን (ንስኻትክን)
  ትቐፅላ ትቐፅላኒ ትቐፅላና - - - - ትቐፅለኦ ትቐፅላኣ ትቐፅለኦም ትቐፅለአን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መቀፃፀሊ፥ መቃፀሊ፥ ኣቕፃሊት፥ ቐፃሊት፥ ቅፃል፥ መቀፃፀሊት፥ ኣቕፃሊ፥ መቓፅልቲ፥ ኣቓፃሊ፥ መቃፀልታት፥ ተቐፃሊት፥ ኣቐፃፀልቲ፥ ተቓፃሊ፥ ቐፃፃሊ፥ ቕፃል፥ ኣቕፀልቲ፥ ተቐፃሊ፥ ምቕፃል፥ መቕፀሊት፥ ቅፁል፥ ኣቐፃፃሊ፥ ምቅፃል፥ ቕፅልፃላት፥ ኣቓፀልቲ፥ መቀፃፀልታት፥ መቃፀሊት፥ ቅፃላት፥ መቕፀሊ፥ ቕፁላት፥ መቐፀልታ፥ ቕፁል፥ መቕፀልታት፥ ቐፀልቲ፥ መቐፃፅልቲ፥ ቕፅልፃል፥ ቐፃፀልቲ፥ ተቐፀልቲ፥ ቐፃፃሊት፥ ቕፃላት፥ ምቅፅፃል፥ ቐፃሊ፥ ቅፁላት፥ ኣቓፃሊት፥ ቕፅልቲ፥ ኣቐፃፃሊት፥ ምቕፅፃል፥ ቅፅልቲ

  ምዓላ


  እቲ ውሳነ፡መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ናይ ባህርይ ከምዘየምፅአን ካብ’ዚ ዝባኣሰ ንኣዕናዊ ተግባራቱ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ብምውፋር ከምዝቐፀለሉ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝተረደአ ምዃኑ ሓባሪ’ዩ ዝተረኸበሉ
  ብምኽንያት ንሰሙናት ብዝቐፀለ ውግእ መብዛሕቲኦም ዝሃደሙ ስቪላት ኣገደስቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከምዘይረኽቡ ሓለዋ እውን ከምዘይግበረሎም ናይ ብሪታኒያ ትካል ረድኤት ኦክስፋም ይገልፅ ዝተረኸበሉ
  እቲ ሎማዕንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተውሃበ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ወፃእን ዝርከቡ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክስርስቲያን ዘሎ ኣፈላላይ እናሰፍሐ ከምዝቐፀለ ዘርኢ እዩ ዝተረኸበሉ
  ድሕሪ ምድምሳስ ደርጊ ኢህወደግ ስልጣን ሒዙ ነዛ ሃገር ንምምራሕ ዘኽእሎ ኣንፈት ኣነፂሩ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ እዋን ከይዲ እቲ ስልጠና ንብዙሕ ዓመታት ከምዝቐፀለ ተጋዳላይ ኣበራ ይገልፅ ዝተረኸበሉ
  ፈክሩዲንን ኣሕመድን ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ይራኸቡ'ምበር፡ ኣብ ሓንቲ መደቀሲ ክፍሊ [ዶርም] እናደቀሱን ብትምህርቲ እናተሓጋገዙን ዘሕለፍዎ ግዜ፡ ሸውዓተ ዓመታት ንዝቐፀለ ምሕዝነቶም ሰረት ኣንቢሩ'ዩ ዝተረኸበሉ
  ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማሊያ ዝመፅ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፀምዎ ዘለው መጥቓዕቲ ንንሻድሻይ መዓልቲ ከምዝቐፀለን ሎማ ዓርቢ እውን ዕጡቓት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከምዝቐትሉን ነበርቲ ገሊፆም ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት