በኸተ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣብከተ፥ ኣብባኸተ፥ ኣብበኻኸተ፥ በኻኸተ፥ ተበኸተ፥ ተባኸተ፥ ተበኻኸተ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስስኺ
  ትበኽቲ ትበኽትንኒ ትበኽትንና - - - - ትበኽትይዮ ትበኽትይያ ትበኽትይዮም ትበኽትይየን
  ንስሱ
  ይበክክት ይበኽተንኒ ይበኽተንና ይበኽተክካ ይበኽተክኪ ይበኽተክኩም ይበኽተክክን ይበኽቶ ይበኽታ ይበኽቶም ይበኽተን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  በኸትቲ፥ ኣብበኻኻቲ፥ ብኽትካታት፥ ኣብባኸትቲ፥ ኣብካቲት፥ ኣብበኻኸትቲ፥ ኣብከትቲ፥ ብካታት፥ መብባኽትቲ፥ መብባኸትታት፥ ተበኻኸትቲ፥ ብኹት፥ ምብኻት፥ በኻኸትቲ፥ ተበኻኻቲት፥ በኻኻቲ፥ መባኽትቲ፥ በኻቲት፥ ብኹታት፥ ምብብኽኻት፥ መብከትታት፥ መብበኻኸቲ፥ ተበካቲ፥ ተበካቲት፥ መብባኸቲ፥ ኣብካቲ፥ ብኽትካት፥ መበኻኽትቲ፥ መባኸትታት፥ መበኻኸቲት፥ ተበከትቲ፥ መባኸቲ፥ ተባኻቲ፥ ምብካት፥ በኽቲ፥ ኣብበኻኻቲት፥ መብከቲ፥ ኣብባኻቲት፥ በኻቲ፥ ምብኽኻት፥ መበኻኸቲ፥ መብከቲት፥ መብባኸቲት፥ ኣብባኻቲ፥ ተባኻቲት፥ መብበኻኸትታት፥ ምብብኻት፥ ምብብብኽኻት፥ ተበኻኻቲ፥ ብካት፥ ተባኸትቲ፥ ብኽትቲ፥ መብበኻኽትቲ፥ መባኸቲት፥ በኻኻቲት፥ መበኻኸትታት፥ መብበኻኸቲት

  ምዓላ


  እኳ ደኣ ንጣዖታት ብዝተሠውዐ ኸይረኽሱ ካብ ዝሙት ካብ ምብላዕ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳን ደምን ተኸልከሉ› ኢልና ንጽሓፈሎም ዝተረኸበሉ
  እምበኣር ንርእስኹም ንጣዖት ካብ ዝተሠውዐ ምግብን ካብ ደምን ካብ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳን ካብ ዝሙትን ተኸልከሉ ዝተረኸበሉ
  በኸተ ሥጋ እንስሳ ካብ ምብላዕን ካብ ዝሙትን ረኃቁ› ኢልና ብጽሑፍ ኣዚዝናዮም ኣለና ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት