ተሃንጠየ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦ ኣትሀንጠየ፥ ኣተሃንጠየ፥ ኣተሀናንጠየ፥ ተሀናንጠየ፥ ተትሀንጠየ፥ ተተሃንጠየ፥ ተተሀናንጠየ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መትሀንጠዪት፥ ኣተሃንጠይቲ፥ ኣትሀንጣዪ፥ ምትህንጣይ፥ መተሃንጠዪት፥ ተትሀንጣዪ፥ ተትሀንጠይቲ፥ ኣትሀንጠይቲ፥ ኣተሃንጣዪ፥ መተሃንጠዪ፥ መትሀንጠይታት፥ ኣተሃንጣዪት፥ ኣትሀንጣዪት፥ መተሃንጠይታት፥ መተሃንጥይቲ፥ ምህንጣይ፥ መትሀንጠዪ፥ ተትሀንጣዪት

  ምዓላ


  "እቲ ህጻን ናብቲ ደንደስ ባሕሪ ክኸይድ ዝተሃንጠየ'ዩ ዝመስል ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት