ተመነየ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትምንነይ ትምንነየንኒ ትምንነየንና ትምንነየክካ ትምንነየክኪ ትምንነየክኩም ትምንነየክክን ትምንነዮ ትምንነያ ትምንነዮም ትምንነየን
  ንስስኺ
  ትምንነዪ ትምንነይንኒ ትምንነይንና - - - - ትምንነይይዮ ትምንነይይያ ትምንነይይዮም ትምንነይይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መማንይቲ፥ ተመናዪ፥ መምነዪ፥ ተመናዪት፥ መማነዪ፥ ምናይ፥ መምነይታት፥ ምምናይ፥ ምኑይ፥ ምኑያት፥ ምናያት፥ መማነዪት፥ ምንይቲ፥ መማነይታት፥ ተመነይቲ፥ መምነዪት

  ምዓላ


  ይብል ኣቶ ኤልያስ ሃብተስላሰ ርሁው መጻእን ምዕባለን እዚ ዞባ እናተመነየ ዝተረኸበሉ
  እዚ ርክብ'ዚ ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ ቅጥዒ ሒዙ ክቕፅል ኩሉ ደላዪ ፅቡቕ ተመነየ ዝተረኸበሉ
  ሓደ መዓልቲ ኩነታት ተቐያይሩ ኤርትራዊ እቲ ዝብህጎን ዝምነዮን ሰላምን ቅሳነትን ረኺቡ፡ ስሩዕን ንቡርን ህይወት ክሕልፍ እናተመነየት ከኣ፡ ነዚ ተገዲዱ ተሰዲዱ ዝመጽኦ ሃገር፡ ዓቕሙ ብዘፍቅዶ ክጥቀመሉ፡ ተማሂሩን ሰሪሑን ነብሱ ከመሓይሽ ትመክር ዝተረኸበሉ
  ኣብ ዓስራይ ክፍሊ ምሉእ ኣርባዕተ ነጥቢ ረኺባ ኣብ 12 ክፍሊ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ልዑል ውፅኢት ኣምፂኣ ነቲ ዝተመነየቶ ሞያ ሕክምና ክትመሃር ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ሕክምናዊ ትምህርቲ ተፀምበረት ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት