ተቓለሰ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሕና
  ንቃለስ - - ንቃለሰካ ንቃለሰኪ ንቃለሰኩም ንቃለሰክን ንቃለሶ ንቃለሳ ንቃለሶም ንቃለሰን
  ንሳ
  ትቃለስ ትቃለሰኒ ትቃለሰና ትቃለሰካ ትቃለሰኪ ትቃለሰኩም ትቃለሰክን ትቃለሶ ትቃለሳ ትቃለሶም ትቃለሰን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ምቅላስ፥ ቅሉስ፥ መቃለስታት፥ ተቓለስቲ፥ ቅላስ፥ ቅልስቲ፥ ቅላሳት፥ ተቓላሲት፥ መቃለሲት፥ ተቓላሲ፥ መቓልስቲ፥ ቅሉሳት፥ መቃለሲ

  ምዓላ


  ብደረጃ ሃገር መለስ ዝተቓለሰሎምን ብፅንዓት ዘተግበሮምን እምነታትን መትከላትን ከም ውድብን መንግስትን እናተሸርሸሩ ብኸይዲ እውን እናተደምሰሱ፣ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ህዝቢ ነንባዕሉ ናብ ዝጠፋፈአሉ “ኣርማጌዶን” ዘምርሐሉ መስጋኣይ ኩነታት ነምርሕ ኣለና ዝተረኸበሉ
  ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበት፡ ጸዳል ዮውሃንስ፡ ሓፍታ ኣስቴር ዮውሃንስ ኣብ "ካርሸሊ" ተዳጒና ከም ዘላ ብምግላጽ "ደቃ ሓቚፋ፡ ገጾም እናራኣየት ከተዕብዮም ኣብ ዘይትኽእለሉን፡ ነቲ ዝተቓለሰትሉ ዕላማ ክትነብሮ ዘይትኽእል እንተ ኾይና እንታይ ትርጉም ኣለዎ" ክትብል ንብዓት ብዝተሓወሶ ናይ ጓሂ ስምዒት ተዛሪባ ዝተረኸበሉ
  ኣብታ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሰብኣዊ መሰላት ብማዕረ ክዳነዩን ክተኣናገዱን ዝተቓለሰላን መሰረት ዲሞክራሲን እትበሃል ሃገረ ኣሜሪካ፡ ክሳብ ሕዚ ዝለዓል ሓደ ዓብዪ ሕቶ እንተሃለወ፡ ዓሌታዊ ፍልልይን ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ጸዓዱን ጸለምትን'ዩ ዝተረኸበሉ
  ዓስቢ መስዋእቱን መጉዳእቲ ኣካሉን ድማ ዓወት ተጎናፂፉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ነቶም ዝተቓለሰሎም ዓወታት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳርን ዴሞክራስን እናስተማቐሮም መፂኡ እዩ ዝተረኸበሉ
  ዓምደኛ ጋዜጣ ነበር ዴቪድ ቡላርድ ኣብ ትዊተር ዝጸሓፎ "እሞ ድሕሪ ናይ ሓደ ትምህርታዊ ለይቲ ናይ ትዊተር፡ ዊኒ ኣንጻር ኣፓርታይድ ብትብዓት ዝተቓለሰት ጻድቕ ምንባራ፡ ግን ከአ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ንሰባት ብሓዊ ዘቃጸለትን ቆልዑ ዘቕተለትን ምንባራ ኩልና ተሰማሚዕና ማለት ድዩ ዝተረኸበሉ
  ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነዊሕ ዝተቓለሰ ኣቶ ፍሰሃጽዮን ገብረ፡ ብዛዕባ ዝጸሓፋ ኣብ ተመክሮኡን ታሪኽን ንዝጠመተት መጽሓፍ ኣመልኪትና ቃለ-መጠይቕ ድሕሪ ምግባር፡ ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ቀዳማይ ክፋል ምሕላፍና ይፍለጥ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት