ተደየሰ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትድይየስ ትድይየሰንኒ ትድይየሰንና ትድይየሰክካ ትድይየሰክኪ ትድይየሰክኩም ትድይየሰክክን ትድይየሶ ትድይየሳ ትድይየሶም ትድይየሰን
  ንስስኺ
  ትድይየሲ ትድይየስንኒ ትድይየስንና - - - - ትድይየስይዮ ትድይየስይያ ትድይየስይዮም ትድይየስይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መድየሲ፥ ተደያሲ፥ ተደየስቲ፥ መዳየሲት፥ መዳየሲ፥ ምድያስ፥ መድየሲት፥ መዳይስቲ፥ ድዩስ፥ ድይስቲ፥ ድያስ፥ መዳየስታት፥ ተደያሲት፥ ድያሳት፥ መድየስታት፥ ድዩሳት