ተደየሰ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሰን (ንሳተን)
  ይድየሳ ይድየሳኒ ይድየሳና ይድየሳኻ ይድየሳኺ ይድየሳኹም ይድየሳኽን ይድየሰኦ ይድየሳኣ ይድየሰኦም ይድየሰአን
  ንሶም (ንሳቶም)
  ይድየሱ ይድየሱኒ ይድየሱና ይድየሱኻ ይድየሱኺ ይድየሱኹም ይድየሱኽን ይድየሱዎ ይድየሱዋ ይድየሱዎም ይድየሱወን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ድይስቲ፥ ተደየስቲ፥ ድዩሳት፥ መዳየሲት፥ ተደያሲት፥ ተደያሲ፥ ድዩስ፥ መዳይስቲ፥ ድያስ፥ ድያሳት፥ መድየሲ፥ መድየሲት፥ መዳየስታት፥ መዳየሲ፥ መድየስታት፥ ምድያስ