ኣንቈልሐ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሱ
  የንቈልሕ የንቈልሐኒ የንቈልሐና የንቈልሐካ የንቈልሐኪ የንቈልሐኩም የንቈልሐክን የንቈልሖ የንቈልሓ የንቈልሖም የንቈልሐን
  ንስኹም (ንስኻትኩም)
  ተንቈልሑ ተንቈልሑኒ ተንቈልሑና - - - - ተንቈልሑዎ ተንቈልሑዋ ተንቈልሑዎም ተንቈልሑወን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ንቍልሕቲ፥ መነቛለሒ፥ ምንቍላሕ፥ ንቍላሕ፥ ንቍላሓት፥ መነቍለሒ፥ ኣንቈላሒ፥ ኣንቈላሕቲ፥ ንቍሉሕ፥ ንቍሉሓት፥ መነቛለሒት፥ ኣንቈላሒት፥ መነቛለሕታት፥ መነቍለሒት፥ መነቍለሕታት፥ መነቛልሕቲ