ኣዕለምለመ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሕና
  ነዕለምልም - - ነዕለምልመካ ነዕለምልመኪ ነዕለምልመኩም ነዕለምልመክን ነዕለምልሞ ነዕለምልማ ነዕለምልሞም ነዕለምልመን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መዕለምለሚት፥ መዕለምለሚ፥ ምዕልምላም፥ ኣዕለምለምቲ፥ ኣዕለምላሚ፥ ኣዕለምላሚት፥ መዕለምለምታት