ኣገፀበ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ተገፅብ ተገፅበንኒ ተገፅበንና ተገፅበክካ ተገፅበክኪ ተገፅበክኩም ተገፅበክክን ተገፅቦ ተገፅባ ተገፅቦም ተገፅበን
  ንስስኺ
  ተገፅቢ ተገፅብንኒ ተገፅብንና - - - - ተገፅብይዮ ተገፅብይያ ተገፅብይዮም ተገፅብይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ኣገፃቢ፥ ምግፃብ፥ ግፃባት፥ መጋፀቢ፥ ኣገፃቢት፥ መጋፀብታት፥ መግፀቢት፥ መግፀቢ፥ መግፀብታት፥ ግፁብ፥ ግፅብቲ፥ ግፁባት፥ መጋፅብቲ፥ መጋፀቢት፥ ኣገፀብቲ፥ ግፃብ