ኣጕጐደ (ግስ ወድደሰ)

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣአጕጐደ፥ ኣትተኣጓጐደ፥ ኣትተኣጓጓጐደ፥ ኣጓጐደ፥ ተኣጕጐደ፥ ተኣጓጐደ፥ ተኣጓጓጐደ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትእጕጕድ ትእጕጕደንኒ ትእጕጕደንና ትእጕጕደክካ ትእጕጕደክኪ ትእጕጕደክኩም ትእጕጕደክክን ትእጕጕዶ ትእጕጕዳ ትእጕጕዶም ትእጕጕደን
  ንስስኺ
  ትእጕጕዲ ትእጕጕድንኒ ትእጕጕድንና - - - - ትእጕጕድይዮ ትእጕጕድይያ ትእጕጕድይዮም ትእጕጕድይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መእጐዲ፥ መኣጓጓጓድታት፥ መእጐድታት፥ ኣጓጐድቲ፥ መአጓጐድታት፥ መተኣጓጐዲ፥ ኣጕጓዲ፥ ምእጓድ፥ መኣጓጓጕድቲ፥ ምትትትእጕጕጓድ፥ መተኣጕድቲ፥ ኣጕጐድቲ፥ ተኣጓዲት፥ እጓዳት፥ መአጓጐዲት፥ ኣጕጓዲት፥ ምትትእጓድ፥ ኣትተኣጐድቲ፥ መትተኣጐድታት፥ ምትትትእጕጓድ፥ ኣትተኣጓዲ፥ ኣትተኣጓዲት፥ መተኣጕጕድቲ፥ መትተኣጕድቲ፥ ኣአጕጓዲት፥ መትተኣጐዲ፥ እጕድቲ፥ እጕጉድ፥ ተኣጓዲ፥ መአጓጐዲ፥ መተኣጓጐዲት፥ መተኣጐድታት፥ መአጕጐዲ፥ እጕጓድ፥ እጕጓዳት፥ መተኣጐዲ፥ መእጐዲት፥ ኣጓጓዲት፥ ምትእጕጓድ፥ መአጕጐዲት፥ ኣአጕጐድቲ፥ መተኣጓጕድቲ፥ ተኣጓጓጐድቲ፥ መትተኣጐዲት፥ እጉዳት፥ ኣጓጓዲ፥ ተኣጓጐድቲ፥ ተኣጓጓጓዲ፥ መተኣጕጐዲት፥ መተኣጕጐድታት፥ መኣጓጓጓዲ፥ ተኣጓጓዲት፥ እጓድ፥ ተኣጓጓጓዲት፥ መተኣጕጐዲ፥ እጉድ፥ ተኣጐድቲ፥ እጕጉዳት፥ ተኣጓጓዲ፥ ምእጕጓድ፥ መተኣጓጐድታት፥ መኣጓጓጓዲት፥ መአጓጕድቲ፥ ኣአጕጓዲ፥ መአጕጐድታት፥ መተኣጐዲት፥ እጕጕድቲ