ኣፅፈየ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ኣነ
  ኣፅፍይ - - ኣፅፍየካ ኣፅፍየኪ ኣፅፍየኩም ኣፅፍየክን ኣፅፍዮ ኣፅፍያ ኣፅፍዮም ኣፅፍየን
  ንሳ
  ተፅፍይ ተፅፍየኒ ተፅፍየና ተፅፍየካ ተፅፍየኪ ተፅፍየኩም ተፅፍየክን ተፅፍዮ ተፅፍያ ተፅፍዮም ተፅፍየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መፃፈይታት፥ ኣፅፋዪ፥ መፃፈዪ፥ ኣፅፈይቲ፥ ፅፉያት፥ ፅፋይ፥ ኣፅፋዪት፥ ፅፉይ፥ ፅፋያት፥ ምፅፋይ፥ ፅፍይቲ፥ መፃፍይቲ፥ መፃፈዪት