ከውወለ (ግስ ወድደሰ)

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣኸውወለ፥ ኣክከዋወለ፥ ኣክከወዋወለ፥ ከዋወለ፥ ተኸውወለ፥ ተኸዋወለ፥ ተኸወዋወለ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስስኺ
  ትኽውውሊ ትኽውውልንኒ ትኽውውልንና - - - - ትኽውውልይዮ ትኽውውልይያ ትኽውውልይዮም ትኽውውልይየን
  ንስሱ
  ይኽውውል ይኽውውለንኒ ይኽውውለንና ይኽውውለክካ ይኽውውለክኪ ይኽውውለክኩም ይኽውውለክክን ይኽውውሎ ይኽውውላ ይኽውውሎም ይኽውውለን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ክውዉል፥ ምክክዋል፥ መኸውወሊ፥ መኸውወሊት፥ መኻውልቲ፥ ክውዋል፥ መካወሊ፥ መተኸውወሊት፥ መክኻወሊ፥ ኣክከዋዋሊ፥ ተኸወዋወልቲ፥ ከዋዋሊት፥ መተኸውወልታት፥ መተኸውውልቲ፥ መኽኻውልቲ፥ ኣክከዋወልቲ፥ ከዋወልቲ፥ ከውዋሊ፥ ተኸዋዋሊት፥ ክውዋላት፥ ተኻወልቲ፥ መተኸውወሊ፥ መክኻወሊት፥ ኣክካዋሊ፥ መከዋወሊት፥ ተኻዋሊ፥ መኸውወልታት፥ ምኽዋል፥ መክኻወልታት፥ ከውወልቲ፥ ተኸወዋዋሊት፥ ኣክካወልቲ፥ ምኽኽኽውዋል፥ መኽከዋወልታት፥ ኣክካዋሊት፥ መኸዋውልቲ፥ ኣኸውዋሊ፥ ክዉላት፥ ተኸዋዋሊ፥ ኣኸውዋሊት፥ ከውዋሊት፥ ክውውልቲ፥ ኣክከዋዋሊት፥ መኽከዋወሊ፥ ተኸዋወልቲ፥ መኽኸዋውልቲ፥ ተኸወዋዋሊ፥ ክዋል፥ ክዋላት፥ ምትኽውዋል፥ ምኽኽኽውውዋል፥ መከዋወልታት፥ ምኽውዋል፥ መከዋወሊ፥ ምክክውዋል፥ ክዉል፥ ክውልቲ፥ መኽከዋወሊት፥ መካወልታት፥ ተኻዋሊት፥ ኣኸውወልቲ፥ መካወሊት፥ ከዋዋሊ፥ ክውዉላት