ኰለበ (ግስ ወደሰ)

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣዅለበ፥ ኣኵኳለበ፥ ኣኵኰላለበ፥ ኰላለበ፥ ተዀለበ፥ ተዃለበ፥ ተዀላለበ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትዀልልብ ትዀልበንኒ ትዀልበንና ትዀልበክካ ትዀልበክኪ ትዀልበክኩም ትዀልበክክን ትዀልቦ ትዀልባ ትዀልቦም ትዀልበን
  ንስስኺ
  ትዀልቢ ትዀልብንኒ ትዀልብንና - - - - ትዀልብይዮ ትዀልብይያ ትዀልብይዮም ትዀልብይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  መዀለብታት፥ መዀለቢት፥ መኳለቢ፥ ኰላቢት፥ መዃልብቲ፥ ኰለብቲ፥ ኵልብቲ፥ ኵላብ፥ መኳለብታት፥ ምዅላብ፥ ኵሉባት፥ መዀለቢ፥ ኵሉብ፥ ኰላቢ፥ ኵላባት፥ መኳለቢት