ኳሰየ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣዃሰየ፥ ኣኵኳሰየ፥ ኣኵኰሳሰየ፥ ኳሳሰየ፥ ተዃሰየ፥ ተዃሰየ፥ ተዃሳሰየ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትዃስይ ትዃስየንኒ ትዃስየንና ትዃስየክካ ትዃስየክኪ ትዃስየክኩም ትዃስየክክን ትዃስዮ ትዃስያ ትዃስዮም ትዃስየን
  ንስስኺ
  ትዃስዪ ትዃስይንኒ ትዃስይንና - - - - ትዃስይይዮ ትዃስይይያ ትዃስይይዮም ትዃስይይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ተዃሳሳዪት፥ መኵዃሰዪ፥ ኵስይቲ፥ ኣኵኰሳሳዪት፥ ኣኵኳሳዪ፥ ኣኵኳሳዪት፥ ምኵኵስሳይ፥ ኣዃሳዪ፥ መኳሳሰይታት፥ ኣኵኰሳሳዪ፥ ኣዃሳዪት፥ ምዅሳይ፥ መኳሰይታት፥ ኵስይሳይ፥ መኳሳሰዪት፥ መኵዃሰዪት፥ መዅኰሳሰዪ፥ ተዃሰይቲ፥ ኳሳዪት፥ መኵዃሰይታት፥ ምዅስሳይ፥ ኳሰይቲ፥ ኵሱይ፥ መኳሰዪ፥ ተዃሳሳዪ፥ ኣኵኰሳሰይቲ፥ ተዃሳዪት፥ ኳሳሳዪት፥ መዃሳስይቲ፥ መዃስይቲ፥ ኳሳሳዪ፥ ምዅዅዅስሳይ፥ ኣዃሰይቲ፥ ተዃሳሰይቲ፥ ምኵኵሳይ፥ ኵሳይ፥ መዅዀሳስይቲ፥ መዅዃስይቲ፥ ኵሱያት፥ ተዃሳዪ፥ ኵሳያት፥ መኳሳሰዪ፥ መኳሰዪት፥ ኳሳሰይቲ፥ ኵስይሳያት፥ መዅኰሳሰዪት፥ ኳሳዪ፥ መዅኰሳሰይታት፥ ኣኵኳሰይቲ