ኸፈተ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦ ኣኽፈተ፥ ኣኻፈተ፥ ኣኸፋፈተ፥ ኸፋፈተ፥ ተኸፈተ፥ ተኻፈተ፥ ተኸፋፈተ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስኻ
  ትኸፍት ትኸፍተኒ ትኸፍተና - - - - ትኸፍቶ ትኸፍታ ትኸፍቶም ትኸፍተን
  ኣነ
  እኸፍት - - እኸፍተካ እኸፍተኪ እኸፍተኩም እኸፍተክን እኸፍቶ እኸፍታ እኸፍቶም እኸፍተን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ተኸፈትቲ፥ ኣኽፋቲት፥ ክፉታት፥ ኽፉት፥ መኻፍትቲ፥ ኸፈትቲ፥ ተኸፋቲ፥ ኸፋቲት፥ ተኸፋቲት፥ መኽፈትታት፥ ምኽፋት፥ መከፋፈትታት፥ ኽፍትፋት፥ ኸፋፈትቲ፥ መኽፈቲት፥ መከፋፈቲት፥ ኽፉታት፥ ኽፍትፋታት፥ ምክፋት፥ ኸፋፋቲ፥ መካፈቲ፥ ኽፋት፥ ክፋት፥ ኣኽፋቲ፥ ኸፋቲ፥ ኣኽፈትቲ፥ ክፍትቲ፥ መኸፋፍትቲ፥ ኽፋታት፥ ኸፋፋቲት፥ ኣኻፋቲ፥ ኣኸፋፋቲ፥ ኣኻፋቲት፥ ኣኻፈትቲ፥ ክፋታት፥ ኣኸፋፋቲት፥ መኽፈቲ፥ መከፋፈቲ፥ መካፈቲት፥ ኽፍትቲ፥ ምክፍፋት፥ መካፈትታት፥ ምኽፍፋት፥ ኣኸፋፈትቲ፥ ክፉት

  ምዓላ


  ኣብዚ ዓመት'ዚ ዝተኸፈተ መፅሔት "ናስቲ ቦይ"፡ ኣብ ፆታ ንዘለው ዝተዛብዑ ኣራኣእያታት ክቃለስ ጀሚሩ'ሎ ዝተረኸበሉ
  ተኹሲ ሜሪላንድ፡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጋዜጣ ብዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰባት ተቐቲሎም ዝተረኸበሉ
  ቅድሚ ሓደ ዓመት 'ኒሂላናንድ' ብዝብል ፌስ ቡክ ዝኸፈተ ኮይኑ፡ ብናይ ሓሶት ጭሕሚ ዝተሸፈነ ገፁ የርእይ ዝተረኸበሉ
  እዚ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንፈለማ ግዜ ወታደራዊ መደብር ዝኸፈተትሉ ፍፃመ ኮይኑ’ሎ ዝተረኸበሉ
  እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ኸዓ ሰንበት ነበረት ዝተረኸበሉ
  ንኣስታት ሓደ ሰሙን ተዓፅዩ ዝፀንሐ መንገዲ ኣላማጣ-ቆቦ ከምዝተኸፈተ ፖሊስ ገሊፁ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት