ዓንደገ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣዐንደገ፥ ኣትተዓናደገ፥ ኣትተዓናዳደገ፥ ዓናደገ፥ ተዓንደገ፥ ተዓናደገ፥ ተዓናዳደገ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትዕንድግ ትዕንድገንኒ ትዕንድገንና ትዕንድገክካ ትዕንድገክኪ ትዕንድገክኩም ትዕንድገክክን ትዕንድጎ ትዕንድጋ ትዕንድጎም ትዕንድገን
  ንስስኺ
  ትዕንድጊ ትዕንድግንኒ ትዕንድግንና - - - - ትዕንድግይዮ ትዕንድግይያ ትዕንድግይዮም ትዕንድግይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ዓንዳጊት፥ ተዓናዳጊ፥ መተዓንድግቲ፥ መተዓንደግታት፥ ተዓናዳደግቲ፥ መተዓናደጊ፥ ዓንዳጊ፥ ዓንደግቲ፥ ተዓናዳጊት፥ ተዓናደግቲ፥ መተዓናደጊት፥ መዓናዳዳግታት፥ መተዓናደግታት፥ ዕንዳግ፥ መዓናዳድግቲ፥ መዐናደጊ፥ መዐናደግታት፥ ምትዕንዳግ፥ ዕንዱጋት፥ መተዓናድግቲ፥ መተዓንደጊ፥ መዐንደግታት፥ ዕንዱግ፥ ምዕንዳግ፥ መዐንደጊት፥ መዐንደጊ፥ ዓናዳጊ፥ ዓንዳግ፥ መዐናድግቲ፥ ምትትትዕንዳግ፥ መዓናዳዳጊ፥ ዕንድግቲ፥ ዕንዳጋት፥ መዓናዳዳጊት፥ ዓናዳጊት፥ ተዓናዳዳጊ፥ ተዓናዳዳጊት፥ ኣዐንዳጊት፥ ኣዐንደግቲ፥ ዓናደግቲ፥ መዐናደጊት፥ መተዓንደጊት፥ ኣዐንዳጊ፥ ምትትትዕንድዳግ