ጠንከረ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣጠንከረ፥ ኣጥጠናኸረ፥ ኣጥጠነኻኸረ፥ ጠናኸረ፥ ተጠንከረ፥ ተጠናኸረ፥ ተጠነኻኸረ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትጥንክር ትጥንክረንኒ ትጥንክረንና ትጥንክረክካ ትጥንክረክኪ ትጥንክረክኩም ትጥንክረክክን ትጥንክሮ ትጥንክራ ትጥንክሮም ትጥንክረን
  ንስስኺ
  ትጥንክሪ ትጥንክርንኒ ትጥንክርንና - - - - ትጥንክርይዮ ትጥንክርይያ ትጥንክርይዮም ትጥንክርይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ምትጥንካር፥ ጥንኹራት፥ መጠንከሪት፥ ጥንኩር፥ ኣጠንካሪት፥ ተጠነኻኻሪ፥ ጥንኽርቲ፥ ተጠናኻሪ፥ ተጠነኻኻሪት፥ ጥንኩራት፥ መጠናኸሪ፥ መተጠንኸሪ፥ መጥጠናኸሪት፥ ተጠናኸርቲ፥ መተጠንኽርቲ፥ ጥንካረ፥ ጠናኻሪት፥ መጥጠናኸርታት፥ መጠንከርታት፥ መተጠንኸሪት፥ ጥንክርቲ፥ መጥጠናኸሪ፥ ጠንከርቲ፥ መተጠንኸርታት፥ መጥጠናኽርቲ፥ መጠናኽርቲ፥ ምጥጥንኻር፥ ምጥንኻር፥ ኣጥጠናኻሪት፥ ተጠነኻኸርቲ፥ ምጥጥጥንኽኻር፥ ጥንኻር፥ ኣጠንካሪ፥ ጠንካሪ፥ ተጠናኻሪት፥ ምጥጥጥንኻር፥ ኣጥጠናኻሪ፥ ጠናኸርቲ፥ ጥንካራት፥ ምጥንካር፥ ጥንኹር፥ መጠናኸሪት፥ መጠንከሪ፥ ኣጠንከርቲ፥ መጠናኸርታት፥ ኣጥጠናኸርቲ፥ ጠንካሪት፥ ጠናኻሪ፥ ጥንኻራት፥ ጥንካር

  ምዓላ


  "ቻይናን ሩሲያን ሓይለን እናጠንከረ፣ ክልቲኤን ኮርያ'ዉን ሰላማዊ ምቅርራብ ምርኣየን፡ ኣሜሪካ ዓቕሚ የብላን ከይትብሃል'ዩ ገጻ ናብ ኣፍሪቃ ተዝዉር ዘላ" ይብል ዝተረኸበሉ
  ኣብ ትግራይ፡ ንረብሓ እቲ ክልል ዝተጣየሽ ብሄራዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይነበረን ዝበሉ ላዕለዎት ኣመራርሐ እቲ ሰልፊ፡ "ብኹለመዳይ ዝጠንከረት ክብርቲ ትግራይ ንምህናፅ ክንሰርሕ ኢና" ኢሎም ዝተረኸበሉ
  ምስ ነዳዲ ብዘይተእሳሰረ ቁጠባ ዝጠንከረ ማእኸላይ እቶት ዘለዎም ዝለዓለ ደርጃ ትምህርቲ ማዕረ መሰላት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣሎ ዝተረኸበሉ
  ብናቶም ኣገላልፃ ዝፀንሐ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ካብዝርከቡ ኩሎም መዘነታቱ እቲ ዝጠንከረ ነይሩ ዝተረኸበሉ
  ሓደ ሰብ ፍልጠት ንዘለካ ንኣኻ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተ ረአየካ እቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ዝተሠውዐ ንምብላዕዶ ኣይምደፈረን ዝተረኸበሉ
  ኣካላሎም ብስፖርት ከምዝጠንከረ ምስኣረጋገፁ መሰረታዊ ኣቃውማ ጉስጢትን ስልጠና ምንቅስቃስ ኢድን ይቕፅሉ ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት