ፈለገ (ግስ )

  ግዉዳት ግሳት፦ ኣፍለገ፥ ኣፋለገ፥ ኣፈላለገ፥ ፈላለገ፥ ተፈለገ፥ ተፋለገ፥ ተፈላለገ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንሱ
  ይፈልግ ይፈልገኒ ይፈልገና ይፈልገካ ይፈልገኪ ይፈልገኩም ይፈልገክን ይፈልጎ ይፈልጋ ይፈልጎም ይፈልገን
  ንሶም (ንሳቶም)
  ይፈልጉ ይፈልጉኒ ይፈልጉና ይፈልጉኻ ይፈልጉኺ ይፈልጉኹም ይፈልጉኽን ይፈልጉዎ ይፈልጉዋ ይፈልጉዎም ይፈልጉወን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ፈላላጊት፥ ፍሉጋት፥ ኣፋላጊት፥ ፈለግ፥ መፍለጊት፥ ፍልግቲ፥ መፈላለጊ፥ ፍልግላግ፥ መፋልግቲ፥ ፍላግ፥ መፈላልግቲ፥ ምፍልላግ፥ መፋለግታት፥ ፈላላጊ፥ ፈለግቲ፥ ተፈላጊት፥ መፋለጊት፥ ኣፍላጊ፥ ፈላጊ፥ ፍላጋት፥ ኣፈላላጊት፥ መፋለጊ፥ ፍልግላጋት፥ ምፍላግ፥ ኣፈላለግቲ፥ ኣፍላጊት፥ ፈላለግቲ፥ ተፈላጊ፥ ፈላጊት፥ ኣፈላላጊ፥ ኣፋላጊ፥ ፍሉግ፥ ተፈለግቲ፥ ኣፋለግቲ፥ ኣፍለግቲ፥ መፈላለግታት፥ መፈላለጊት፥ መፍለጊ፥ መፍለግታት

  ምዓላ


  ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ጣብያ ፈለገ ወይኒ መብዛሕቲኡ መነባብሮ ህዝብና ኣብ ዓውደ ሕርሻ ዝተመስረተ ዋላ እኳ እንተኾነ ንዘበናት እናተደራረቡ ብዝመፁ ፀገማት ንካልኦት ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ሓጋዚ ኮይኑ ኣይፀንሐን ዝተረኸበሉ
  ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርገሖ መግለፂ፣ፈለገ ብርሃነ ሃገረ ውልደቱ ዝኾነት ኢትዮዽያ ካብ ዓለምና እታ ኣዝዩ ብዙሕ ብጠንቂ ሓደጋ ማካይን ዜጋታታ ዝሞትላ ሃገር ምኳና ዝተረደአ ምኳኑ ይጠቅስ ዝተረኸበሉ
  ብተመሳሳሊ ቀሺ ደስታ ሃይሉ ነባሪ ጣብያ ፈለገ ወይኒ እንትኾኑ 30 ኣባላት ኣብ ዘለውዎ ልምዓት ጉጅለ ተጠርኒፎም ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ከምዘሳልጡ ይገልፁ ዝተረኸበሉ
  ኣብ ጣቢያ ሩባ ፈለገ ቁሸት ኣፈጅቦ 40 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ብመስኖ ከልምዕ ዝተዃዓተ 73 ሜትሮ ዕምቆት ዘለዎ ጉዳጓድ ከምኡ እውን ኣብ ቁሸት ደብረሰላም 12 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ብመስኖ ከልምዕ ዝተዃዓተ 56 ሜትሮ ጥልቀት ዘለዎ ጉዳጓድ ኣለዉ ዝተረኸበሉ
  ወ/ሮ ሃሪፈ ታደሰ ነባሪት ጣቢያ ኣይናለም ዝኾና ወይዘሮ መድህን ታፈረን ነባሪት ጣቢያ ፈለገ ሰላም ቁሸት በራቒት ዝኾና ወይዘሮ ሃሪፈ ታደሰን ኣብዝሃበኦ ተወሳኺ ሪኢቶ ዝተረኸበሉ
  ኣብ ሓደ ገፅ እቲ ቤተ መቅደስ ፈለገ ኦር ዝበሃል ፀልማት ኣፍ ደገ'ሎ፡ ተር ኣቢሉ ናብ እስራኤል የእቱ ኢሎም ይኣምኑ ሊቃውንቲ እቲ ገዳም ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት