ፈልሐ (ግስ )

  ውሉዳን ግሳት፦ ኣፍልሐ፥ ኣፍፋልሐ፥ ኣፍፈላልሐ፥ ፈላልሐ፥ ተፈልሐ፥ ተፋልሐ፥ ተፈላልሐ፥ ኣፍላሕልሐ፥ ተፍላሕልሐ
  ግሰሳ
  ኵሎም ግሰሳታት እዚ ግስ
  ንስሳ
  ትፈልልሕ ትፈልሐንኒ ትፈልሐንና ትፈልሐክካ ትፈልሐክኪ ትፈልሐክኩም ትፈልሐክክን ትፈልሖ ትፈልሓ ትፈልሖም ትፈልሐን
  ንስስኺ
  ትፈልሒ ትፈልሕንኒ ትፈልሕንና - - - - ትፈልሕይዮ ትፈልሕይያ ትፈልሕይዮም ትፈልሕይየን

  ወፃእቲ ኣስማት ወ ቅፅላት

  ፍሉሕ፥ መፍልሕታት፥ ፍልሕቲ፥ መፍላሕልሒ፥ መፋልሕታት፥ ፈላሒ፥ ፍልሖ፥ ፈላሕቲ፥ ኣፍፋላሒ፥ መፈላልሕቲ፥ ፈላላሕቲ፥ ተፈላሒት፥ ኣፍላሒ፥ ፍሉሓት፥ ተፋላሕቲ፥ ምፍፍልላሕ፥ መፋልሒ፥ ኣፍፋላሒት፥ ምፍልላሕ፥ ተፋላሒ፥ ኣፍላሒት፥ መፍፈላልሒት፥ መፍፋልሒት፥ ኣፍላሕላሒ፥ መፍልሒት፥ መፍላሕልሒት፥ መፍልሒ፥ ፈላሒት፥ ኣፍፈላላሕቲ፥ ፈላላሒት፥ ኣፍፈላላሒ፥ ምፍፍፍልላሕ፥ ተፈላሒ፥ ኣፍፋላሕቲ፥ ፍልሕላሓት፥ ኣፍላሕላሕቲ፥ ተፍላሕላሒት፥ ኣፍላሕቲ፥ መፈላልሒ፥ መፍፋልሒ፥ ምፍልሕላሕ፥ ተፍላሕላሕቲ፥ መፈላልሕታት፥ ተፈላላሒ፥ ፍልሕላሕ፥ መፈላልሒት፥ ተፋላሒት፥ ፍላሓት፥ መፍፈላልሕታት፥ ፍላሕ፥ መፍላሕልሕታት፥ ተፈላላሒት፥ መፍፋልሕታት፥ መፍፋልሕቲ፥ ተፈላሕቲ፥ ኣፍፈላላሒት፥ ፈላላሒ፥ ምፍላሕ፥ ተፍላሕላሒ፥ መፋልሕቲ፥ መፋልሒት፥ መፍፈላልሒ፥ ኣፍላሕላሒት፥ ተፈላላሕቲ፥ ምፍፍላሕ

  ምዓላ


  ዕጡቓት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ጐንፂ ንኹሉ ስለ ዘይጠቅም ይትረፍኩም በሉልና እንትብሉ ሽማግለታት ዓዲ ናብቶም መናእሰይ'ኳ እንተሰደዱ፡ እቶም ደሞም ዝፈልሐ መንኣሰይ ግና ኣይተቐበልዎን ዝተረኸበሉ
  ተወሰኽቲ ምዓላታት