መርምሩ

መርምሩ፡ ብ ፍሉይ ብ ዛዕባ ስርዓተ ፅሕፈት ትግርኛ፡ ብ ሓፈሻ ድማ ብ ዛዕባ ኵለንተና እቱ ቋንቋ ዝይምርመረላ ትካል እያ። ስርዓት ምግሳስ ግሳት፣ ስርዓተ ምእላድ፥ ስዋስው፣ ረባሕታ ኣስማት፣ ወዘተ ዝይምልከቱ ዛዕባታት፥ ከምኡ ድማ መበቈል ቃላት ወ ሓረጋት፥ ርክብ ዘመናዊ ግእዝ (ትግርኛ) ምስ ጥንታዊ ግእዝ ይምርመረላ። መርምሩ እንበለ ስሩዕ ወ እሩም ፅሕፈት፥ ብ ፍላይ ኣብ እዚ ዘመነ ኮምፕዩቴር፥ ምዕባለ ሓደ ሕብረተሰብ ዘኢይሕሰብ እዩ ኢላ ትኣምን። ስለዚ ድማ ዓᎁቝ ቅርፂ ወ ስርዓት እቱ ቋንቋ ወ ኣብ ግእዝ ኣብ ነዊሕ ዘመን ዝማዕበሉ ጠቐምቲ ስርዓታት ብ ምምርማር ቀሊል፥ ስሩዕ ስርዓተ ፅሕፈት ክይፍጠር ትተግህ። ል ምርምር ዝይሕግዙ ፅሑፋት ግእዝ ወ ትግርኛ ትእክብ፥ ተበፃሕቲ እውን ትገብር። ከምኡ እውን እቱ ቋንቋ ብ ኮምፕዩተር ል ምስላሕ ዝይሕግዙ ሶፍትዌራዊ መሳርሕታት ትሰርሕ፥ ተበፃሕቲ እውን ትገብር።