ፊደላት ምስ ስእልታት ብኣቶም ዝይጅምሩ ቃላት

ኣብ እቱ መእተዊ፡ ሓደ ፊደል ኣእትዉ። ድሕሪኡ "ኢንተር" ጠውቑ። እቱ ፕሮግራም፡ እቱ ፊደል ምስ ዓሌቱ ክይዝርዝረልኩም እዩ። ምስልታት ብ እቱ ፊደል ዝይጅምሩ ቃላት እውን ክየርእየኩም እዩ። ካልእ መንገዲ፡ ናብ ሰሌዳ ፊደላት ከይድኩም ኣብ ሓደ ፊደል ጠውቑ።

ሰሌዳ ፊደላት