ፅዋታታት


ምምምም

ስማዊ ግስ ብ ትኽክል ብ ምፅሓፍ መልልሱ!

እንተ ኢልና

ተመዓዳዳዋይ ውሉድ ግስ ብ ትኽክል ብ ምፅሓፍ መልልሱ!

ዝርገሳ

መጀመርታን መወዳእታን ፊደላት ግሳት ይውሃቡ። ንስኻትኩም ድማ፡ ግሳት ትዝርዝሩ። ብዙሓት ዝዘርዘረ፡ይስዕር።

ርብበግሳ

መጀመሪ ፊደልን ርብበት ቍፅሪ ግሳትን ይውሃቡ። ንስኻትኩም ድማ፡ እቶም ግሳት ትዝርዝሩ። ብዙሓት ዝዘርዘረ፡ይስዕር። ል ምሳሌ፡ ርብበት ቍፅሪ ግስ በልዐ ግእዝ-ሳድስ-ግእዝ (ብ ኻልእ ኣብሃህላ፡161) እዩ።

ዝከራ

ዝከራ መጀመርታ ምስልታት ቀሊዕኻ ብ ምርኣይ፥ ካብኡ ክልተ ዝይፃመዱ ምስልታት እናዘከርካ ብ ምፅማድ ይፅወት። ኣብ እዚ ፅዋታ እቶም ዝይፃመዱ ምስልታት ፊደላት እዮም።

ቃላት ምእላሽ

ኣብ እዚ ገለ ቃላት ይዝርዘሩ እሞ፥ ፊደላት እቶም ቃላት ኣብ ስጥሓ ፊደላት ኣሊሽካ ብ ምርካብ፥ ካብኡ እቶም ፊደላት ቅኑዕ መስመር ብ ምሕንፅፅ እናራኸብካ ይፅወት። እዚ ፅዋታ ል ቆልዑ ምንባብ ቃላት ል ምስትምሃር እውን ይጠቅም።

ምስራዕ ፊደላት

እዚ ዘኢተሰርዑ ፊደላት፥ ካብ ግእዝዝ ናብ ሳብዕ ብ ምስራዕ ይፅወት።

ጐቲትካ ምሽኳዕ

እዚ፥ ዝጐደሉ ፊደላት ካብ ውሽጢ ሓደ ረድፊ ጐቲትካ ኣብ ካልእ ረድፊ ኣብ በተኦም ብ ምእታው ይፅወት።

ክፋላት ኣካል

ኣብ እዚ ክፋላት ኣካል እናጠወቕካ ክትምሃር ትኽእል።

ከም ጥንታዊ ኣክሱማዊ

ዜጋ ጥንታዊት ግዝኣት ኣክሱም እንተ ትኸውን ነይርካ፥ ምልክታ ብ ግእዝ ጥራሕ ተፅሒፉ ምረአኻ። እዚ ፅሑፍ ሀዚ ኣንቢብካ ክትርድአ ዶ ትኽእል? እስቲ ኣብ እዚ ፅዋታ ክእለትካ ፈትሽ።

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላትን፥ ምስላታትን ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ