ጥብቆታት

ኣብ እቱ ዝይስዕብ መእተዊ፥ ግስ ኣእትዉ። ድሕሪኡ ካልኣት ረቋሒታት እውን ምረፁ፥ ካብኡ "ኢንተር" ጠውቑ። እቱ ፕሮግራም ግሰታታት እቱ ዘእተውኩምዎ ግስ ክይዝርዝረልኩም እዩ። ብ ድሕሪኡ ድማ ምስ እቶም ግሰሳታት ዝይጥብቁ ጥብቆታት ኣጣቢቑ ካልኦት መልክዓት ክይውህበኩም እዩ።

ተመዝገብ/ቢ

ኣብ እዚ ብ ምምዝጋብ፥ ሓደሽቲ ቃላት፥ ብሂላትን፥ ምስላታትን ብ ኢመይል ይበጽሐካ/ኪ